“คาร์บอนเครดิต” กับแนวทางลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม

คู่ขนานกับเอเปก สัปดาห์นี้ก็มีการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 27 หรือ COP 27 ที่อียิปต์

.

ซึ่งไทยเรามีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นตัวแทนไปกล่าวถ้อยแถลงในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเน้นย้ำเป้าหมายแผนลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อก้าวเข้าสู่สถานะ Net Zero ให้ได้ภายในปี ค.ศ. 2065 โดยในปี ค.ศ.2050 ตั้งเป้าจะลดคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ ก๊าซเรือนกระจกของเรา 388 ล้านตันต่อปี ลงไปเหลือ 120 ล้านตันต่อปี

.

แต่ถ้าถูดถึงแผนระยะสั้นก็คือจากนี้ไปจนถึงปี ค.ศ.2030 เราตั้งใจจะลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 40% ซึ่งภาคธุรกิจ ในบางอุตสาหกรรมก็ยอมรับว่า เป็นต้นตอสำคัญของการปล่อยมลพิษ เพิ่มภาวะโลกร้อน เวลานี้ตลาดคาร์บอนเครดิต กำลังเป็นธุรกิจใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น เพราะเอกชนที่ไม่สามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการผลิตได้ ก็จะมาหาซื้อคาร์บอนเครดิต เพื่อไปถัวเฉลี่ยไม่ให้ตัวเองผลิตก๊าซเรือนกระจกเกินกว่าที่กำหนด

.

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active