“คาร์บอนเครดิต” ข้อกังวลผลกระทบ สู่ทางออกที่ประชาชนได้ประโยชน์

เราเห็นความพยายามจากภาคเอกชนที่จะร่วมในการทำธุรกิจ และสมดุลไปกับสิ่งแวดล้อม

.

แต่ต้องบอกว่า เป็นความพยายามภายใต้ข้อจำกัด เพราะเรื่องนี้ ไม่ง่ายจริง ๆ ที่จะทำให้เราไปถึงการลดคาร์บอนได้เป็นศูนย์ น่าสนใจว่าต่างประเทศเขาทำได้แค่ไหน ไทยติดอะไรอยู่อีกบ้าง แล้วทำไมหลายฝ่ายจึงต้องจับตาเวทีเอเปกที่กำลังเกิดขึ้น ในประเด็นเรื่องคาร์บอนเครดิตด้วย

.

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active