ข้อจำกัดการกำหนดปัจจัยฝุ่น PM2.5 ในเวชระเบียน

คลินิกมลพิษทางอากาศ ไม่ได้มีแค่ใน กทม. เท่านั้น แต่กระจายอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 66 แห่ง ครอบคลุม 33 จังหวัด

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active