สำรวจการทำงานคลินิกมลพิษทางอากาศ กทม.

นั่นเป็นเรื่องที่จัดการยากจริง ๆ เพราะมันคาบเกี่ยวกับหลายหน่วยงาน แต่อะไรที่เดินหน้าไปแล้ว

.

อย่างการดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบทางสุขภาพจากฝุ่น PM2.5 ก็ต้องเดินหน้าอย่างจริงจังค่ะ ซึ่ง กทม.ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขกรณีฝุ่นละอองขนาดเล็ก จัดเตรียมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และเปิดคลินิกมลพิษทางอากาศ ในโรงพยาบาลสังกัด กทม.มาสักระยะแล้วเวลานี้มีทั้งหมด 5 แห่ง

.

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active