สัมปทานเหมืองหิน ความกังวลผลกระทบวิถีชาติพันธุ์ชาวมันนิ

กลุ่มชาติพันธุ์มันนิ มีวิถีดำรงชีพดั้งเดิม ที่เรียกว่า “วัฒนธรรมแบบหาของป่าล่าสัตว์” ในพื้นที่ภาคใต้ของไทย ส่วนหนึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด” ซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดพัทลุง ตรัง สงขลา และสตูล

.

โดยชาวมันนิจะมีการเคลื่อนย้ายที่อยู่อาศัยไปตามความสมบูรณ์และทรัพยากรสิ่งแวดล้อม หนึ่งในนั้นคือ “เขาลูกเล็กลูกใหญ่” อ.ทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ที่มีการเดินหน้าสัมปทานเหมืองหินสตูลและกำลังถูกตั้งคำถาม ถึงความกังวลผลกระทบชาวบ้านโดยรอบพื้นที่ รวมถึงชาวมันนิ ชนเผ่าดั้งเดิมที่ดำรงวิถีชีวิตในพื้นที่ดังกล่าว The Active ชวนฟังเสียงสะท้อนของพวกเขา

Author

Alternative Text
AUTHOR

ทัศนีย์ ประกอบบุญ

นักข่าวสายลุย เกาะติดประเด็นแล้วไม่มีปล่อย รักการเดินทาง หลงรักศิลปะบนรองเท้า และชอบร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา