สิทธิเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญที่ไม่มีอยู่จริง

ปี 2565 มีผู้ถูกคุมขังในเรือนจำจากการแสดงออกทางการเมือง โดยไม่ได้รับการประกันตัวระหว่างการต่อสู้คดี จำนวนอย่างน้อย 11 คน

และผู้ต้องขังที่คดีถึงที่สุดแล้วอย่างน้อย 6 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ต้องขังใน มาตรา 112 จำนวน 3 คน เป็นตัวเลขที่สะท้อนว่ามีผู้ต้องหาคดีการเมืองที่ต้องถูก “ขังข้ามปี” เพราะใช้สิทธิ เสรีภาพที่ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ ?

The Active พูดคุยกับ รศ.มุนินทร์ พงศาปาน อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ถึงสภาพปัญหาการเคารพหลักการตามรัฐธรรมนูญ และการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ และความฝันของรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ที่จะเข้ามาคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพขั้นพื้นฐาน อันเป็นหลักการสูงสุดที่ควรเกิดขึ้นในความเป็นจริง ไม่ใช่เพียงบัญญัติไว้ตามกฎหมายเท่านั้น

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม