ข้อเสนอมาตรการ “แก้ฝุ่น” จากต้นทาง อย่างมีประสิทธิภาพ I ตรงประเด็น 13 ธ.ค. 66

พูดคุยกับคุณสนธิ คชวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทย วิเคราะห์จุด “เด่น-ด้อย” มาตรการรับมือฝุ่น PM2.5

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active