เกณฑ์เลือก สว.ระดับจังหวัด คัดเหลือจังหวัดละ 40 คน(14 มิ.ย.67) I ตรงประเด็น

กระบวนการเลือก สว.ตั้งแต่ระดับอำเภอ จังหวัดไปจนถึงระดับประเทศจะขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยในวันที่ 18 มิ.ย.นี้ นั่นหมายความว่า การเลือก สว.ระดับจังหวัด ในวันอาทิตย์นี้ จะยังคงเดินหน้าต่อไป

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active