“หวยเกษียณ” จูงใจออมแก้ปัญหาแก่ไร้เงินเก็บ(11 มิ.ย.67) I ตรงประเด็น

นโยบายรัฐบาลที่อยู่ในความสนใจของสังคมเวลานี้ ก็คือ “หวยเกษียณ” จะมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหน หรือไม่ เพราะทันทีที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดแนวคิดเรื่อง “หวยเกษียณ” ก็เรียกกระแสฮือฮาไม่น้อยโดยเฉพาะ คอหวย หากนโยบายนี้เกิดขึ้นจริง เงินที่ซื้อหวยแต่ละงวดจะไม่สูญเปล่า เพราะว่าจะถูกเก็บไว้เป็นเงินออม แล้วนำมาคืนให้เราตอนเกษียณ หรือ ครบอายุ 60 ปี

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active