ภาค ปชช.เตรียมจับตาการเลือก สว.เข้มข้น(27 พ.ค.67) I ตรงประเด็น

สำหรับการรับสมัคร สว.ใหม่ โดยมียอดผู้สมัครทั้งหมด 48,117 คน ซึ่งอาจจะต่ำกว่าที่ประเมินกันไว้ว่า จากที่เดิมตั้งเป้าไว้มีผู้มาสมัครกว่าแสนคน น่าสนใจว่ากลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม มีผู้มาสมัครน้อยสุด ซึ่งอาจมีผลต่อการวางนโยบายในการพัฒนาชาติในอนาคต

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active