เลือก สว.ไม่เกี่ยวกับประชาชน ? (8 พ.ค.67) I ตรงประเด็น

• นับถอยหลังเลือก สว.ใหม่ กกต.ชวนผู้สนใจรับใบสมัครได้ตั้งแต่ 10 พ.ค.นี้

• Policy Watch ชวนดูที่มา 12 ชุด สว.ไทย จากอดีตถึงปัจจุบัน

• เปิดใจ สว.ปัจจุบัน และอดีต สว.เลือกตั้ง วิเคราะห์เลือก สว.ใหม่ ไม่เกี่ยวประชาชน ?

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active