ย้อนเส้นทางกากแร่แคดเมียมจาก จ.ตาก สู่โรงหลอม I ตรงประเด็น 18 เม.ย. 67

น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นแล้ว สำหรับแนวทางในการขนย้ายกากแคดเมียมซึ่งถูกอายัดไว้ กว่า 1.3 หมื่นตัน ที่ จ.สมุทรสาคร ชลบุรี และกรุงเทพมหานคร กลับไปยังพื้นที่ฝังกลบเดิมที่ จ.ตาก จากการหารือที่ประกอบด้วย 6 กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตามแผนนั้น จะเริ่มกระบวนการขนย้ายก่อนวันที่ 7 พ.ค.67 ท่ามกลางการจับตาของคนในพื้นที่ โดยเฉพาะความหวังว่าจะเห็นแนวทางเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบเคลื่อนย้าย และทิ้งกากอุตสาหกรรมทั้งระบบ ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active