ปลดอคติฝังหัว ถอดความกลัว… ชุดมลายู

ถ้าการที่คนไทยสวมชุดกี่เพ้า ในวันตรุษจีน… ใส่กิโมโนเที่ยวภูลมโลชมซากุระเมืองไทย หรือ แต่งกายชุดชาติพันธุ์ ที่หมู่บ้านกะเหรี่ยงบนดอยภาคเหนือ… บ่งบอกถึงความเป็นปกติของการยอมรับความแตกต่างหลากหลายในสังคม

.

แล้วทำไม ? ‘ชุดมลายู’ วัฒนธรรมผ่านเครื่องแต่งกายของคนมุสลิม จึงกลับถูกมองด้วยความหวาดระแวง

.

ยังมีอะไร ? ที่ต้องทำความเข้าใจ เพื่อให้วิถีของผู้คนที่ชายแดนใต้ ไม่ตกอยู่ภายใต้ความกลัว เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นสร้างบรรยากาศแห่ง ‘สันติภาพ’ ในห้วงเวลาที่โต๊ะเจรจาสันติสุขรอบใหม่กำลังเปิดฉากขึ้น

.

The Active ชวนฟังมุมมองของตัวแทนผู้ที่เรียกตัวเองว่า ‘คนมลายู ปาตานี’ พร้อมด้วยนักวิชาการด้านการสื่อสาร กับความคาดหวัง ให้สังคมร่วมเรียนรู้ ถอดความกลัวทิ้งไป แล้วใส่ชุดมลายูอย่างเข้าใจมากขึ้น

Author

Alternative Text
AUTHOR

พงศ์เมธ ล่องเซ่ง

นักข่าวไม่จำกัดสาย จัดให้ได้ทุกประเด็น

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา