มรดกธรรมชาติ บนเส้นทางแลนด์บริดจ์

ระหว่างทาง “แลนด์บริดจ์” ชุมพร – ระนอง ไม่เฉพาะคำถาม และเสียงคัดค้าน ที่ชาวบ้านต่างกังวลผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับพื้นที่ทำกิน ที่อยู่อาศัย แต่ยังมี ‘มรดกทางธรรมชาติ’ ที่สุ่มเสี่ยงเหลือไว้เพียงแค่ชื่อ

.

ผืนป่าคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1A ป่าสงวนฯ ป่าอุทยานฯ ป่าต้นน้ำจากภูเขา จรดไปถึงพื้นที่ชุ่มน้ำ ระดับโลก หรือ แรมซาร์ไซต์ คือศักยภาพของฐานทรัพยากร ที่หลายฝ่ายเชื่อว่า เป็นความยั่งยืน ของพื้นที่ ในแบบที่โครงการพัฒนาก็ทดแทนไม่ได้

.

The Active ชวน ‘สมโชค จุงจาตุรันต์’ เครือข่ายกลุ่มรักษ์พะโต๊ะ ทำความรู้จัก “แลนด์มาร์ค ทางธรรมชาติ” บนความคาดหวังให้รัฐบาลทบทวน และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้รอบด้านก่อนปักธงแลนด์บริดจ์

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรอุษา พรมอ๊อด

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา