ดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท กับชีวิตหาบเร่แผงลอย I ตรงประเด็น 17 ม.ค. 67

ท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ นโยบายเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท หนึ่งในนโยบายของรัฐบาลที่ตั้งใจจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประชาชน อาจมีส่วนอย่างมากกับอาชีพ พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่แผงลอย ที่ต้องใช้เงินมาหมุนลงทุนวันต่อวัน เงินในส่วนนี้อาจมีความหมายและเป็นประโยชน์ในการนำไปเป็นต้นทุนในการค้าขาย เพราะบางคนต้องประคองชีวิตด้วยการกู้เงินนอกระบบ

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active