งบฯ 67 กับการจัดสวัสดิการยกระดับคุณภาพชีวิต I ตรงประเด็น 5 ม.ค. 67

เรื่องงบฯ สวัสดิการ ในมุมประชาชน อะไรที่เป็นข้อสังเกตใหญ่ที่สุดของงบประมาณปี 67 เพราะเท่าที่ดูข้อมูลจากสำนักงบฯ เขาก็ชี้แจงว่าให้สวัสดิการกับคนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย ๐ งบราชการ เทียบสวัสดิการ ๐ งบเศรษฐกิจ เทียบสวัสดิการ

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active