สภาฯรับหลักการร่าง พ.ร.บ.สภาชนเผ่าพื้นเมืองฯ ส่ง ครม.ศึกษา 60 วัน I ตรงประเด็น 21 ธ.ค. 66

เมื่อวานนี้(20 ธ.ค. 66)สภาฯ พิจารณารับร่างหลักการไปแล้ว คือ ร่าง พ.ร.บ.สภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ซึ่งถือเป็นกฎหมายชาติพันธุ์ฉบับแรกที่ได้บรรจุวาระเข้าสู่การพิจารณา โดยได้ให้ ครม. กลับไปศึกษาอีก 60 วัน แล้วนำร่างกฎหมายที่เหลือรวม 5 ฉบับศึกษาไปด้วย เพื่อเสนอกลับสู่สภาฯ พิจารณาพร้อมกัน

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active