“ฉัตรชัย บางชวด” หน.คณะพูดคุยฯ พลเรือนคนแรกในรอบ 10 ปี I ตรงประเด็น 29 พ.ย. 66

ความเคลื่อนไหวในพื้นที่ชายแดนใต้ เมื่อ 2 วันก่อน(27 พ.ย. 66)นายกฯ เศรษฐา พบกับ นายกฯ อันวา อิบราฮิม ของมาเลเซีย ที่ด่านพรมแดนสะเดาแห่งใหม่ จ.สงขลา โดยหารือความร่วมมือการพัฒนาชายแดนไทย-มาเลเซีย ทั้งเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ความร่วมมือด้านมิติเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยวและด้านความมั่นคง โดยวันเดียวกันนั้น นายกฯ เศรษฐา ยังได้ลงนามแต่งตั้งคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ ชุดใหม่ด้วย

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active