คนไทยเป็นหนี้ทะลุ 7 แสนล้านต่อครัวเรือน I ตรงประเด็น 27 พ.ย. 66

อีกหนึ่งนโยบายที่รัฐบาลประกาศยกเป็นวาระแห่งชาติ ก็คือปัญหา “หนี้นอกระบบ” ซึ่งต้องบอกว่าเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกในหลายรัฐบาล ก่อนหน้านี้เราอาจจะเคยได้ยินว่าคนไทยมีหนี้ครัวเรือนประมาณ 5 แสนบาท แต่ปัจจุบันไม่ใช่แล้ว

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active