วิเคราะห์กลไก “แก้หนี้” ปิดช่องผลกระทบ “หนี้นอกระบบ” I ตรงประเด็น 21 พ.ย. 66

พูดคุยกับ คุณอาจิน จุ้งลก ประธานมูลนิธิเพื่อการปฏิรูปสิทธิลูกหนี้ และ 1 ในคณะกรรมการแก้หนี้รัฐบาล แนวทางการแก้ปัญหาที่ผ่านมา ที่พยายามจะเปิดช่องทางให้ กลุ่มที่เคยเป็นเป้าหมายของหนี้นอกระบบ เข้าถึงการกู้ในระบบมากขึ้น ช่วยแก้ปัญหาได้แค่ไหน หรือ มีปัญหาอุปสรรคอะไร อย่างไร

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active