รัฐบาลเพื่อไทยผลักดันวาระ “มีลูกช่วยชาติ” I ตรงประเด็น 20 พ.ย. 66

20 พ.ย. ของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันสิทธิเด็กสากล โดยหวังให้ทุกคนคำนึงว่า เด็กควรจะมีสิทธิที่ได้รับการดูแล ช่วยเหลือ ทั้งในครอบครัวและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยไทยเองก็ลงนามเป็นภาคีอนุสัญญาเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่ปี 2535 แล้วสิทธิเด็กไทยได้รับการดูแลเพียงพอแล้วหรือยัง

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active