เศรษฐศาสตร์ความเป็นมารดา เป็นแม่ในสังคมนี้ดีอย่างไร

เมื่อนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้คนไทยมีลูกยังผูกโยงกับผู้หญิง รัฐบาลไทยทำอะไรเพื่อพวกเธอบ้าง

เมื่อ 70% ของหญิงไทย ยังอยู่ในกลุ่มแรงงานขั้นต่ำ 10,000 – 16,000 บาท และถ้าเธอมีลูกรายได้จะลดลงทันที 20% ยังไม่นับรวมการเลี้ยงเด็กในช่วงวัย 0-6 ขวบ ให้มีคุณภาพ แบบมีคุณภาพ ที่จะต้องใช้เงินถึง 1.2 ล้านบาท ต่อคน

เหตุผลเหล่านี้เป็นปัจจัยท้าทาย ที่ รศ.รัตพงษ์ สอนสุภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต มองว่าประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่กับ “ภัยคุกคามจากภายใน” ที่ทำให้อัตราการเกิดต่ำ 1.1% สวนทางกับสังคมสูงวัยสุดยอดในอีกไม่ช้า

หากรัฐต้องการก้าวข้ามความเป็นประเทศติดกับรายได้ปานกลาง การลงทุนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมของแม่และเด็กปฐมวัยที่ดีและเหมาะสมต่อการพัฒนาเรียนรู้ จะเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต

Author

Alternative Text
AUTHOR

รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า

หนุ่มหน้ามนต์คนบางเลน สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ชื่นชอบอนิเมะ ทั้งสัตว์บกสัตว์ทะเลล้วนเป็นเพื่อน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม