ให้เงินช่วยเหลือไม่มีเงื่อนไข ภาคเกษตรไทยอ่อนแอ

ก่อนหน้านี้ ครม. เห็นชอบมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าว วงเงิน 5.6 หมื่นล้านบาท และ ตลอดระยะเวลา 10 ปีผ่านมา ยังพบการให้เงินแบบไม่มีเงื่อนไขเช่นนี้ทำให้ไทยสูญเสียเงินไปแล้วกว่า 1.2 ล้านล้านบาท สวนทางกับหนี้สินเกษตรกร ที่ไม่ดีขึ้นเลย

รศ.สมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ วิเคราะห์ว่า หากรัฐบาลไม่เร่งพัฒนาคน พัฒนาข้าว อาจทำให้ไทยเข้าสู่การถดถอยทั้งการพัฒนาข้าวและเกษตกร

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม