วิสัยทัศน์เพื่อไทยกระตุ้นเศรษฐกิจ คู่ขนาน พัฒนาทุนมนุษย์

“เศรษฐา” แถลงผลงาน 60 วัน เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว แต่ระยะสั้นยังไม่ค่อยเห็นฝีไม้ลายมือมิติการศึกษา

.

ณหทัย ทิวไผ่งาม กรรมการบริหารพรรค ยืนยันแม้ไม่ใช่เจ้ากระทรวงศึกษา แต่ “เพื่อไทย” จะเร่งผลักดัน “เศรษฐกิจ คู่ขนาน ทุนมนุษย์” โดยไม่แบ่งแยกพรรคฝ่ายค้าน-รัฐบาล

.

เน้นยกระดับเด็กยากจน 1.2 ล้านคน และขยายกรอบการศึกษามากกว่าแค่คุณค่าของ “ใบปริญญา”

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา