ชะตากรรมคนกรุง บนมาตรฐานความปลอดภัย

เมื่อส่วยเป็นเพียงแค่ยอดภูเขาน้ำแข็ง นักวิชาการชี้รถบรรทุกเป็นแค่ทางผ่านแนะตรวจสอบต้นตอทั้งบริษัทขนดิน และบริษัทก่อสร้างที่บรรทุกดินเกินน้ำหนัก

.

ขณะที่ข้อเสนอระยะยาวมองการใช้เทคโนโลยี และใช้กฎหมายแก้ปัญหาลดข้อผิดพลาดและความกังวลใจประชาชน เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา