มติก้าวไกลขับ “ไชยามพวาน” พ้นพรรค I ตรงประเด็น 7 พ.ย. 66

ผลประชุมร่วมระหว่าง สส.และกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลวันนี้(7 พ.ย. 66)ออกมาแล้ว

โดยหัวหน้าพรรค คุณชัยธวัช ตุลาธน เป็นผู้มาแจ้งกับสื่อมวลชนว่า ที่ประชุมร่วมซึ่งวันนี้มี สส.และกรรมการบริหารพรรคเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 128 คน และที่ประชุมร่วมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ขับ คุณไชยามพวาน หรือ สส.ปูอัด ออกจากพรรค มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active