ผู้ประกันตน ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมยังไม่ได้ตามเป้า I ตรงประเด็น 6 พ.ย. 66

นอกจากจำนวนผู้มีสิทธิ ที่ลงทะเบียนยังไม่เป็นไปตามเป้าแล้ว มีข้อสังเกตเหมือนกันว่า จำนวนหน่วยเลือกตั้ง บางจังหวัดก็มีเพียงแห่งเดียว การใช้สิทธิอาจจะไม่สะดวกนัก . คุณพีรดนย์ ลงไปพูดคุย สอบถามกับผู้ประกันตนหลายคน พวกเขามองปรากฎการณ์ การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครั้งแรกของไทยอย่างไร และตื่นตัวแค่ไหน

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active