ย้อนดูกฎหมายนิรโทษกรรมเกือบ 2 ทศวรรษ ให้อภัยใครได้บ้าง

ชวนย้อนดูความพยายามในการเสนอร่างนิรโทษกรรมเกือบ 2 ทศวรรษที่ผ่านมา สังคมไทยให้อภัยใครได้บ้าง? ตั้งแต่ปี 2549 มีความพยายามเสนอประเด็นนิรโทษกรรมอย่างน้อย 14 ครั้ง

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active