การนิรโทษกรรมอาจเป็นทางเลือกหนึ่งเพื่อยุติความขัดแย้งของสังคมแล้วตั้งต้นกันใหม่

แต่ก็ไม่ใช่หนทางเดียว เสียงของผู้ที่สูญเสียจากเหตุชุมนุมทางการเมือง มองว่า การจะสร้างสังคมที่ปรองดอง อาจต้องเริ่มจากการพิสูจน์ความจริง และให้สิทธิในการต่อสู้คดีอย่างเป็นธรรม

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active