ความหวังพีมูฟ กับการยกระดับสู่นโยบายสร้างความเป็นธรรมในสังคม I ตรงประเด็น 18 ต.ค. 66

แม้กลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือ พีมูฟ จะยุติการชุมนุมไปตั้งแต่เมื่อวาน (17 ต.ค. 66)

.

หลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเดินหน้าตามข้อเรียกร้อง เห็นชอบทั้งหลักแนวทางแก้ปัญหา 6 ข้อ การตั้งกรรมการและอนุกรรมการเพื่อแก้ปัญหาและขับเคลื่อนนโยบายทั้ง 10 ด้าน

.

เมื่อวานพวกเขาประกาศจะไม่กลับบ้านมือเปล่า และไม่ถูกโดนหลอกอีก

.

สิ่งที่ทำให้พวกเขามั่นใจ หรือมีความหวัง ว่าการแก้ปัญหาและนโยบายจะเดินหน้า ก็เพราะพวกเขาออกแบบ การติดตามความคืบหน้า ไปถึงการรับมือความท้าทายหลังจากนี้ เพื่อให้ปัญหาประชาชน นโยบายภาคประชาชนเดินหน้าได้

.

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active