ทลายแรงกดดัน จากรัฐและระบบราชการ #อย่าลืม ฟังเสียงชาวบ้าน : นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

ฟังเสียง “หมอขบถ” ฉายภาพ “แรงกดทับ” จากวิธีคิดแบบรัฐ และระบบราชการ ที่ทำให้ วิถีชีวิต สิทธิ และเสียงของชาวบ้านถูกลืม

.

THE ACTIVE สนทนากับ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ประธานชมรมแพทย์ชนบท และ ผอ.โรงพยาบาลสะบ้าย้อย จ.สงขลา เพื่อหาคำตอบให้กับการเปลี่ยนผ่าน และไปต่อของประเทศไทย ทำให้เสียงจากชุมชนที่เคย “ถูกลืม” กลับมามีพลังเพื่อขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงไปถึงโครงสร้างส่วนบน ให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมกับนโยบายการพัฒนา และสามารถกำหนดอนาคตของตัวเองได้อย่างแท้จริง

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ศุภเชฐ ศรีจันทร์