ปรัชญาแห่งเวลาและประชาธิปไตย

“ประชาธิปไตยคือกระบวนการที่ไม่จบสิ้น” – ศ. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์

เหตุใดมนุษย์ถึงเชื่อว่า “เวลา” ที่อยู่เหนือทุกสรรพสิ่งจะอยู่ข้างเขา และเราจะต้องใช้เวลาอีกแค่ไหนสังคมถึงจะเป็น “ประชาธิปไตย”

นี่คือคำถามที่ถูกตั้งขึ้น ผ่านคนหนุ่มสาวในทุกยุคสมัยมาร่วมศตวรรษ มันอาจไม่มีคำตอบที่เป็นสัจนิรันดร์ แต่นั่นคือสาเหตุที่เรายังคงต้องตั้งคำถามถึง “เวลา” และ “ประชาธิปไตย” ต่อไป

Author

Alternative Text
AUTHOR

พีรดนย์ ภาคีเนตร

บัณฑิตจบใหม่คณะสื่อสารฯ ผู้เฝ้าหาเรื่องตลกขบขันในชีวิต แต่พบว่าสิ่งที่ตลกที่สุดคือชีวิตเราเอง

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม