อย่าลืม “ความหวัง” ระวัง “การเมืองเป็นพิษ” : ศ.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

“การเมืองเป็นพิษ” ไม่ได้ถูกนิยามความหมายไว้ในบทความ “ปฎิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” ของ อ.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

.

แต่ถูกขยายภาพให้ชัดขึ้นจากหลายเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองที่พรากชีวิตผู้คนไปมากมายหลังจากนั้น ผ่านมา 50 ปี ปัจจุบันร่องรอยของ “พิษการเมือง” ยังปรากฏชัดและยังส่งเสียงเตือนให้ระวังไม่ให้กลับมาออกฤทธิ์ซ้ำ

.

The Active สนทนากับ ศ.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดา ถึงเชิงตะกอน ชวนเรียนรู้คุณค่า และหาดุลยภาพของการจำ และการลืม เพื่อการเปลี่ยนผ่าน และไปต่อของประเทศไทยอย่างมีความหวัง ใช้การเมืองเป็นมิตร แก้พิษการเมือง เพื่อโอบกอดความแตกต่างหลากหลายให้อยู่ร่วมกันได้

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ศุภเชฐ ศรีจันทร์