เปลี่ยนผ่าน ไปต่อ ประเทศไทย อย่าลืม คนรุ่นใหม่ไว้ข้างหลัง : เปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์

สิทธิ เสียง และ พื้นที่ของ “คนรุ่นใหม่” หายไปไหน ? เป็นคำถาม หลังการเลือกตั้ง 14 พ.ค. 2566

.

สัดส่วน “คนรุ่นใหม่ อายุ 0-24 ปี ในไทย จำนวนเกือบ 20 ล้านคน คิดเป็น 1ใน 3 ของประชากรทั้งประเทศ เป็นฐานเสียงสำคัญของพรรคการเมือง และถูกฝากความหวังให้เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนประเทศ แต่นโยบาย การจัดสรรงบประมาณ และสวัสดิการของคนกลุ่มนี้ กลับสวนทาง

.

The Active พูดคุยกับ “ฟิล์ม เปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์” ผู้กำกับภาพยนตร์สารคดี วัย 29 ปี ที่ขับเคลื่อนประเด็น “คนรุ่นใหม่” ผ่านงานเขียนและหนังสั้น สะท้อนปัญหานโยบายเยาวชน ที่เยาวชนแทบไม่มีส่วนร่วม และการจัดการงบประมาณที่ไม่น้อย แต่ไม่มีประสิทธิภาพ พร้อมกับส่งเสียงถึงสังคมไทย หากเปลี่ยนผ่าน ไปต่อ อย่าลืมคนรุ่นใหม่ไว้ข้างหลัง

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ศุภเชฐ ศรีจันทร์