กทม.จัด”วันค้นพบ อุปสรรค” ให้ผู้บริหาร กทม.ใช้ขนส่งสาธารณะ

ลดกันไปแล้วสำหรับราคาน้ำมัน โดยเฉพาะดีเซล ตามมติ ครม.และนโยบายเร่งด่วน และก็เตรียมจะพิจารณาลดในส่วนของเบนซินตามมาด้วย แต่ก็มีคำถามเหมือนกันว่า นี่จะเป็นเพียงการแก้ปัญหาระยะสั้น ไม่ใช่การแก้ปัญหาระยะยาว หรือ ปรับโครงสร้างการใช้พลังงานอย่างจริงจัง . ในวัน Car Free Day หรือวันปลอดรถ หลายประเทศ-รณรงค์ให้ใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ รวมถึงประเทศไทยด้วย เพื่อนำไปสู่การลดพลังงาน ลดมลพิษ วันนี้(22 ก.ย. 66)มีหลายจังหวัดที่จัดกิจกรรมลดโลกร้อน เช่น เขาใหญ่ วันนี้ จัดกิจกรรมวันเขาใหญ่ปลอดรถ 2023 /ชัยนาท / ปัตตานี /ขอนแก่น คึกคัก

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active