สวัสดิการถ้วนหน้าตอบโจทย์คุณภาพเด็ก

สุนี ไชยรส คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า ชี้สถานการณ์เด็กเกิดน้อย รัฐบาลสับสน “นโยบายสวัสดิการไทย ย้อนแย้ง ความต้องการให้คนไทยอยากมีลูก” แรงงานส่วนใหญ่กว่า 20 ล้านคน ไร้สวัสดิการ แนะหนุนเงินสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า – จูงใจสำคัญให้คนอยากมีลูก ย้ำรัฐบาลตัดสินใจได้ทันที เปลี่ยนทิศทางจากรัฐบาลเก่าทุ่มงบประมาณพัฒนาเด็กที่ยังไม่ได้เงินอุดหนุนถ้วนหน้าอีก 2 ล้านคนให้ครอบคลุมเร่งด่วน

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active