หาแนวทางรองรับสถานการณ์ “เด็กเกิดน้อย”

หลายหน่วยงาน ก็ออกมารับลูก และเตรียมหาแนวทางรับมือ เช่นเดียวกับเวทีสนทนานโยบายสาธารณะ Policy Dialogue ครั้งที่ 4 หัวข้อ “เมื่อไทยเข้าสู่สังคมเด็กเกิดน้อย ปัญหาและทางออก”

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active