‘อย่าลืม’ รักษาคำพูด ที่ให้ไว้กับประชาชน : ดวงฤทธิ์ บุนนาค

“เมื่อทำให้คนเชื่อในสิ่งที่พูดจนเลือกเข้ามาแล้ว การรักษาคำพูดที่ใหญ่กว่า และต้องทำให้ได้ คือ การส่งมอบความคาดหวังของผู้คนตามที่เคยเคยพูดไว้ให้สำเร็จ”

The Active สนทนากับ “ดวงฤทธิ์ บุนนาค” ผู้ก่อตั้งกลุ่ม CARE คิด เคลื่อน ไทย มองสมการการเมืองกับบทบาทพรรค “เพื่อไทย” และ “ก้าวไกล” หลังเริ่มนับหนึ่งการทำหน้าที่ในสภา

พร้อมเน้นย้ำความหมายของการ “รักษาคำพูด” ที่ใหญ่ที่สุดของพรรคและนักการเมือง คือการ “ทำให้ได้” ตามที่เคยให้คำมั่นไว้กับประชาชน

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม