บทบาท “ผู้นำฝ่ายค้าน”

นับแต่รัฐบาลแถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภาเสร็จสิ้นลง การทำงานตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาของ ครม.เศรษฐา 1 คือสัญญาณที่ชัดเจนของการเดินหน้างานฝ่ายบริหาร และรัฐบาลก็กำลังจะเสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 นั่นน่าจะเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้พรรคก้าวไกลในฐานะพรรคการเมืองที่มีเสียงมากที่สุดในสภาฯ เวลานี้ ก็ต้องเดินหน้าทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเป็นทางการเช่นกัน และตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านคือเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญ

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active