ครม.เคาะจ่ายเงินเดือนข้าราชการ เดือนละ 2 รอบ

สรุปมติทำทันทีของ รัฐบาลเศรษฐา ทำทันทีหลายเรื่องสำคัญ ทั้งการพักหนี้เกษตรกร ลดค่าน้ำมัน ค่าไฟ วีซาฟรีท่องเที่ยว และประเด็นที่ถูกวิจารณ์เยอะจนน่าจะถูกเบรคหลังจากนี้ คือ เปลี่ยนการจ่ายเงินข้าราชการ จากเดือนละ 1 รอบ เป็น 2 รอบ

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active