ข้อสังเกต ที่มานโยบายไม่ตรงปก

วันนี้(12 ก.ย. 66)ฝ่ายค้านบอกว่า ไฮไลท์จะเป็นประเด็นเรื่องสังคม แรงงาน และการเมือง ซึ่งเชื่อว่า จะมีประเด็นอย่างเรื่องการตั้ง สสร.ร่างรัฐธรรมนูญ ,เลือกตั้งผู้ว่าฯ ในจังหวัดนำร่อง ,ปฏิรูปกองทัพ,ค่าแรงขั้นต่ำ 600 บาท หรือเงินเดือนปริญญาตรี 25,000 บาท ที่ไม่ปรากฎอยู่ในคำแถลงนโยบายรัฐบาลและเป็นที่มาของข้อสังเกตว่า นโยบายรอบนี้ “ไม่ตรงปก”

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active