รัฐบาลใหม่ ไม่ทุจริต ?

หากเห็นนโยบายใด “ทุ่มทุน รวดเร็ว ใช้กลไกพิเศษ” เดินหน้าโดยไม่สนใจระเบียบราชการ ไม่ฟังคำทักท้วง – ต้องจับตาไว้ก่อนว่าอาจเอื้อทุจริตคอร์รัปชัน

.

The Active ชวนประชาชนจับตานโยบายรัฐบาลใหม่ กับ ‘มานะ นิมิตรมงคล’ เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ในวันที่ ‘เศรษฐา ทวีสิน’ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2566 ส่งสัญญาณให้ความสำคัญ กับทิศทางปราบคอร์รัปชัน ก่อนถึงวันแถลงนโยบาย 11 กันยายนนี้

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา