30 สิงหาคม วันผู้สูญหายสากล

องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 30 สิงหาคมของทุกปี เป็น “วันแห่งการรำลึกถึงผู้ถูกบังคับสูญหายสากล” หรือ “วันผู้สูญหายสากล”

.

อังคณา นีละไพจิตร มองการถูกบังคับให้สูญหาย หรือ “การอุ้มหาย” เป็นวิธีการที่ใช้ในการกำจัดกลุ่มหรือบุคคลที่เป็นขั้วตรงข้ามทางการเมือง โดยเฉพาะการเมืองในช่วงรัฐบาลเผด็จการทหาร

.

เข้าข่ายเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ และเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเรื่องการเห็นต่างและการแสดงออกทางความคิดเห็น

Author

Alternative Text
AUTHOR

อัญชัญ อันชัยศรี

จากทุ่งนาสู่ป่าคอนกรีต สาวอีสานผู้หลงไหลในการเดินทาง ใช้ชีวิตไปตามแรงดึงดูดของความสัมพันธ์ เชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือการคัดสรรโดยธรรมชาติ

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา