หลักคิด อ.นิธิ สู่การผลักดันการศึกษาทางเลือก

หนึ่งในหลักคิดสำคัญของ อ.นิธิ ก็คือ การสร้างพื้นที่ทางวิชาการนอกสถานศึกษา หลังมองว่า การศึกษาในระบบไม่ตอบโจทย์สังคมพอ ผ่านเว็บไซต์ “มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน” ซึ่งรวบรวมบทความทางวิชาการ รวมถึงการเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นจากปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำให้มุมมองทางการศึกษากว้างใหญ่ขึ้น และนำไปสู่การสร้างความรู้และอำนาจต่อรองของภาคประชาสังคม

และหนึ่งในผู้ที่ร่วมเป็นนักวิชาการในมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนในยุคแรก ๆ เลยก็คือ อาจารย์ชำนาญ จันทร์เรือง กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า และนักวิชาการด้านการกระจายอำนาจ ผู้ร่วมบุกเบิกมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active