รู้จักกลุ่มชาติพันธุ์-ชนเผ่าพื้นเมืองในไทย

ย้อนไป 13 ปีก่อน วันที่ 3 สิงหาคม 2553 คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบหลักการแนวนโยบายและหลักปฏิบัติในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง

แต่ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกลับยังไม่มีความคืบหน้า พรรคก้าวไกล เป็นพรรคหนึ่งที่มี สส.กลุ่มชาติพันธุ์ และถูกเลือกเข้าไปในสภาฯ มากถึง 151 ที่นั่ง ซึ่งเตรียมจะผลักดันร่างกฎหมายคุ้มครองสิทธิและวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ในโหมดโอบรับความหลากหลาย ซึ่งเป็นหนึ่งในชุดร่างกฎหมายกว่า 40 ฉบับ เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศ

การประกาศฉีก MOU ไม่มีพรรคก้าวไกลในสมการจัดตั้งรัฐบาล แน่นอนว่า กลายเป็นคำถามว่า เมื่อพรรคหลักที่มีนโยบายเรื่องนี้ชัดเจน ไม่ได้ร่วมรัฐบาล กฎหมายนี้จะเดินหน้าต่อกันอย่างไร

เนื่องในวันครบรอบ 13 ปี มติ ครม. 3 สิงหาคม 2553 พูดคุยเรื่องนี้กับคุณ ทัศนีย์ ประกอบบุญ ว่าเรื่องนี้จะมีความหวังเดินหน้าต่อกันได้มากน้อยแค่ไหน

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active