เปลี่ยน “สูตรรัฐบาล MOU” กระทบแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม?

พูดคุยปัญหาการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย และปัญหาด้านมลพิษกันต่อกับคุณเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ผอ.มูลนิธิบูรณนิเวศ หน่วยงานที่เกาะติดเรื่องนี้รวมถึงผลักดันกฎหมายแก้ปัญหาในระดับนโยบายด้วย

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active