“เพื่อไทย” ไม่ยกเลิก หรือ แก้ไข 112

บทบาทการเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเวลานี้ จะเปลี่ยนมือจากพรรคอันดับ 1 เป็นพรรคอันดับ 2 แล้ว

เพราะเมื่อ เลขาธิการพรรคก้าวไกล ได้แถลงจุดยืนล่าสุดแล้ว โดยจะเปิดทางให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ให้เหตุผลว่า เพื่อเปิดโอกาสให้ประเทศ และให้การจัดตั้งรัฐบาลเดินไปตามมติมหาชนให้ได้ หลังจากที่พรรคก้าวไกลพยายามเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาล

โดยเสนอชื่อคุณพิธา เป็นนายกฯ แต่กลับมีความพยายามใช้องคาพยพต่าง ๆ เพื่อไม่ให้ก้าวไกลเดินไปสู่เป้าหมาย ย้อนไปฟังคุณชัยธวัช แถลงเรื่องนี้อีกครั้ง

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active