พลิกตำรา มองนิติศาสตร์นอกห้องเรียน

“เลิกเรียนเถอะนิติศาสตร์ ?”

.

เมื่อกฎหมายในห้องเรียนกล่าวถึงหลักการ แต่นอกห้องเรียนกลับพูดถึงผลประโยชน์ ตุลาการไทยจะเที่ยงธรรมได้อย่างไร? หากบรรทัดฐานที่ใช้ยังไม่สม่ำเสมอและเป็นธรรม

.

The Active ร่วมสะท้อนบทเรียนหลังจบการศึกษากับ 2 นักเรียนกฎหมายจบใหม่ ฝากไปถึงผู้ใหญ่ในวงการ หวังเห็นคณะนิติศาสตร์และตุลาการยึดโยงกับประชาชนมากขึ้น

Author

Alternative Text
AUTHOR

พีรดนย์ ภาคีเนตร

บัณฑิตจบใหม่คณะสื่อสารฯ ผู้เฝ้าหาเรื่องตลกขบขันในชีวิต แต่พบว่าสิ่งที่ตลกที่สุดคือชีวิตเราเอง

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา