วิเคราะห์ พัฒนาการเคลื่อนไหวการเมืองปิดจุดเสี่ยงรุนแรง

ถอดนัยยะ ปรากฎการณ์เชิญชวน ส.ว.อย่างสร้างสรรค์ คุยกับคุณ สมบัติ บุญงามอนงค์ นักกิจกรรม นักเคลื่อนไหวทางการเมือง

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active