เทียบนโยบายก้าวไกล VS เพื่อไทย

พรรคก้าวไกลชนะการเลือกตั้งมาอย่างเหนือความคาดหมาย ด้วยสัญญาทางนโยบายที่จะปฏิรูปโครงสร้าง ด้วยการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ทลายทุนผูกขาด และปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม รวมถึงกองทัพ แต่ประเด็นสำคัญที่ทำให้โหวตไม่ผ่าน ถูกอภิปรายในที่ประชุมรัฐสภาเป็นหลักก็คือเรื่องมาตรา 112 แต่คุณพิธา ก็ตั้งข้อสังเกตว่า เหตุผลสำคัญอาจมีมากกว่านั้น คือ ถ้าก้าวไกลได้เป็นแกนนำรัฐบาลจริง อาจจะไปส่งผลกระทบกับกลุ่มผลประโยชน์ และทุนผูกขาด

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active